Zdolność kredytowa, czyli o szansach na kredyt hipoteczny

Zdolność kredytowa, czyli o szansach na kredyt hipoteczny

zdolność kredytowa - mpaszek.pl

W artykule Kredyt na mieszkanie krok po kroku pisałem, że zdolność kredytowa jest jednym z czynników, które brane są pod uwagę przez bank w tracie starania się o kredyt. Brak zdolności kredytowej skutkuje oczywiście niemożnością otrzymania kredytu, niezależnie od kwestii dotyczących pozostałych wymagań banku. W niniejszym artykule postaram się uporządkować informacje dotyczące omawianego zagadnienia – tak by ułatwić Ci przygotowanie się do załatwiania spraw z tym związanych.

 

Co należy rozumieć pod terminem „zdolność kredytowa”?

 

Według definicji przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do terminowej spłaty zadłużenia z tytułu kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami związanymi z kredytem w terminach określonych w umowie. Każdy bank ma swoją metodykę do wyliczenia zdolności kredytowej. Dlatego ubiegając się o kredyt w jednym banku możesz pożyczyć więcej, a inny niestety może przyznać Ci zdecydowanie niższą kwotę niż oczekiwałeś.

Upraszczając tę definicję do dwóch zdań można powiedzieć że bank chce wiedzieć ile zarabiasz oraz ile wydajesz. Mając takie informacje określa maksymalną kwotę kredytu, jaką może Ci pożyczyć.

 

Od czego zależy zdolność kredytowa?

 

Na zdolność kredytową ma wpływ wiele czynników, a mianowicie:

 

  • Dochód

Jest to jeden z najważniejszych parametrów przy wyliczaniu zdolności kredytowej. Każdy kto chce zaciągnąć kredyt hipoteczny musi zarabiać. Oczywiście im wyższy dochód tym większe możliwości.

 

  • Rodzaj źródła uzyskiwania dochodów

Dla osoby ubiegającej się o kredyt najlepszym rozwiązaniem jest posiadanie umowy o pracę. Jeszcze lepiej będzie, jeśli owa umowa została zawarta na czas nieokreślony i wynagrodzenie za pracę systematycznie będzie wpływać na rachunek bankowy. Obecnie słabiej oceniane są przez banki umowy cywilnoprawne (umowa zlecenie czy też umowa o dzieło). Większość instytucji wymaga w przypadku tego źródła dochodów minimum 12 miesięcznego stażu. Niektóre banki w dobie COVID -19 w ogóle nie akceptują tego źródła dochodów.

Inną formą uzyskiwania dochodu jest prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku przedsiębiorców minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej to przynajmniej 12 m-cy. Kilka banków jeszcze bardziej rygorystycznie podchodzi do dochodów przedsiębiorców i wymagają, aby staż prowadzonej firmy był od 24 miesięcy.

 

  • Wiek

Również ważnym parametrem przy liczeniu zdolności kredytowej jest wiek kredytobiorcy. W większości banków okres kredytowania i wiek kredytobiorcy nie może przekraczać 70 lat.

Przykład:

Osoba w wieku 60 lat może zaciągnąć kredyt hipoteczny tylko na 10 lat natomiast osoba w wieku 30 lat może wnioskować o kredyt nawet na 30 lat . W przypadku kredytu na 300.000 zł ( przy oprocentowaniu 3% ) rata kredytu dla 60-cio latka będzie wynosić około 2.900 zł, a dla 30-to latka około 1.270 zł.

Osoba w wieku 60 lat, aby uzyskać kredyt na 300.000 zł będzie musiała zdecydowanie więcej zarabiać od osoby w wieku 30 lat.

 

  • Aktualne zobowiązania finansowe

Bardzo dużą rolę przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny odgrywają aktualne zobowiązania finansowe. Najbardziej pożądaną sytuacją przez bank jest sytuacja, gdzie nie masz żadnych zobowiązań 😊 (Nie myl tego z brakiem historii kredytowej). Jeśli jednak posiadasz takie zobowiązania to rata kredytu, pożyczki czy też dostępne limity na kartach kredytowych, limit w koncie mogą dość istotnie obniżyć Twoją zdolność kredytową.

 

  • Liczba osób i koszty utrzymania w gospodarstwie domowym,

Banki przy udzielaniu kredytu hipotecznego nie tylko patrzą na dochody uzyskiwane przez potencjalnego kredytobiorcę. Liczba osób będących we wspólnym gospodarstwie domowym też ma duże znaczenie. Banki wychodzą z prostego założenia – im więcej osób wchodzi w skład gospodarstwa domowego tym wyższe koszty jego utrzymania.

 

  • Historia kredytowa

Jeśli w przeszłości nieterminowo spłacałeś kredyty, zapominałeś uregulować limity na kartach kredytowych może okazać się, że takie sytuacje mogą przekreślić szanse na uzyskanie kredytu o jaki się ubiegasz. Jeśli nie jesteś pewny że takie sytuacje miały miejsce, to proponuję zanim zdecydujesz się na złożenie wniosku kredytowego -pobierz raport z Biura Informacji Kredytowej (BIK). Raport taki pozwoli Ci na weryfikację swojej historii kredytowej.

Wszystkie wymienione przeze mnie czynniki składają się na tzw. scoring kredytowy.

 

Scoring kredytowy – co to takiego?

 

Pod tym terminem kryje się ocena wiarygodności osoby ubiegającej się o kredyt w zakresie spłaty zobowiązania, a także oszacowanie prawdopodobieństwa spłaty zaciąganego zobowiązania w przyszłości. Scoring kredytowy przeprowadzają banki i inne instytucje odpowiedzialne za pożyczanie pieniędzy. Dokonują tego na podstawie wspomnianych wcześniej parametrów rzutujących na uzyskanie zdolności kredytowej lub jej brak.

 

Czy można obliczyć zdolność kredytową samemu?

 

Ocena zdolności kredytowej przez samego siebie jest praktycznie niemożliwa. Tak jak wcześniej wspominałem każdy bank ma własną metodykę do wyliczania zdolności kredytowej. Masz do wyboru trzy możliwości jak to zrobić:

 

1. Skorzystanie z kalkulatora zdolności kredytowej online

 

W Internecie łatwo znaleźć serwisy, które posiadają funkcję umożliwiającą ocenę możliwości kredytowych. Po wpisaniu kilku podstawowych danych wyskakuje informacja na jaką kwotę kredytu możesz liczyć. Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż takie kalkulatory nie są narzędziami w pełni wiarygodnymi. Przyjmują bardzo ogólne założenia. Pamiętaj, że nawet najbardziej doskonałe algorytmy takich serwisów nie są w stanie zastąpić ludzkiej wiedzy i doświadczenia. A skoro już o tym mowa, to poznaj drugą możliwość.

 

2. Spotkanie z przedstawicielem banku

 

Każdy bank posiada wykwalifikowaną kadrę, odpowiadającą za kontakt z osobami ubiegającymi się o kredyt hipoteczny. To jest zdecydowanie bardziej wiarygodna możliwość w porównaniu z kalkulatorami finansowymi udostępnianymi w różnych serwisach. Jednak jeśli chciałbyś przeliczyć zdolność kredytową np. w 8-9 bankach to musiałbyś poświęcić dwa, trzy dni na spotkania z pracownikami tych banków. W takiej sytuacji najrozsądniejszym wydaje się być kontakt z doradcą kredytowym.

 

3. Współpraca z doradcą kredytowym

 

Doradca kredytowy posiada dostęp do kalkulatorów kilkunastu instytucji finansowych. Po przeprowadzeniu wywiadu odnośnie Twoich dochodów, wydatków, jest w stanie na jednym spotkaniu oszacować maksymalną kwotę wnioskowanego kredytu w poszczególnych bankach. Dzięki tej możliwości nie stracisz kilku dni na analizę swojej zdolności kredytowej.

 

Mogę Ci pomóc w wyliczeniu zdolności kredytowej

 

Skontaktuj się ze mną. Chętnie podzielę się z Tobą swoją wiedzą na temat zdolności kredytowej oraz wyliczę kwotę kredytu jaką możesz uzyskać w poszczególnych bankach.

 

Call Now Button