Ważne
definicje

Wnioskując o kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, budowę domu czy też konsolidację swoich zobowiązań napotkasz się z trudną, a czasem nawet niezrozumiałą terminologią finansową. Czytając umowę kredytową zastanawiasz się czym różni się marża kredytu od prowizji? Co to jest zadatek, a czym jest zaliczka? Nie wiesz co to wskaźnik LTV, WIBOR i czy ma jakiś wpływ na Twój kredyt hipoteczny?
W tej sekcji chciałbym Ci w prostych słowach wyjaśnić niektóre z tych pojęć.

Decyzja kredytowa – jest to jeden z ważniejszych dokumentów wydawanych przez bank. Jest to informacja z banku czy kredyt o który wnioskowałeś został przyznany i na jakich warunkach. Przy kredycie hipotecznym bank zgodnie z ustawą ma czas 21 dni na wydanie decyzji. Przy kredytach gotówkowych trwa to zdecydowanie krócej od godziny do kilku dni.

Karencja – okres w którym spłacasz same odsetki od kredytu. Sytuacja taka zazwyczaj ma miejsce przy kredycie uruchamianym w transzach.

Kredyt hipoteczny – jest to kredyt, którego zabezpieczeniem jest hipoteka. Jest on przeznaczony na zakup nieruchomości ( tzw. kredyt celowy ), budowę domu lub budowę lokalu przez dewelopera ( tzw. kredyt budowlano – hipoteczny), spłatę innych kredytów ( kredyt konsolidacyjny ) oraz na dowolny cel ( tzw. pożyczka hipoteczna ). Szerszą definicję kredytu hipotecznego znajdziesz tutaj.

Odsetki – środki, które będziesz musiał oddać bankowi z tytułu udzielonego kredytu. Wysokość tych odsetek uzależniona jest od oprocentowania Twojego kredytu. Jest to jeden z głównych i najważniejszych parametrów na który należy zwrócić uwagę przy wyborze oferty danego banku.

Okres kredytowania – okres od dnia podpisania umowy kredytowej do dnia całkowitej spłaty kredytu wraz z odsetkami. Prowizja – jeden z kluczowych parametrów kredytu na który należy zwrócić uwagę. Prowizja to opłata jaką pobiera od Ciebie bank za przyznanie kredytu. Może być ona płatna przed jego uruchomieniem lub doliczona do kwoty przyznanego kredytu.

Raty malejące – raty kapitałowo-odsetkowe, na które składa się równa część kapitałowa oraz malejąca część odsetkowa, naliczana od aktualnej kwoty zadłużenia. W praktyce wygląda to tak, że pierwsza rata jest najwyższa, a kolejne raty są niższe od poprzedniej.

Raty annuitetowe – raty kapitałowo-odsetkowe, na które składa się zwiększająca się część kapitałowa oraz malejąca część odsetkowa. Przy założeniu że stopa referencyjna ( WIBOR ) byłaby niezmienna przez cały okres kredytowania wysokość raty annuitetowej byłaby taka sama przez cały okres kredytowania.

Refinansowanie kredytu hipotecznego – jest to przeniesienie kredytu z banku X do banku Y, które ma na celu przede wszystkim obniżenie spłacanej raty lub też pozyskanie dodatkowych środków.

Transza – część kredytu, postawiona do dyspozycji Kredytobiorcy. Większość kredytów na budowę domu, wykończenie czy też na zakup mieszkania od dewelopera uruchamiane są w transzach. Do momentu wypłaty wszystkich transz Kredytobiorca spłaca jedynie odsetki od uruchomionej kwoty kredytu.

Wkład własny Kredytobiorcy – niepochodząca z kredytu część wymaganego wkładu finansowego przeznaczona do zaangażowania przed wypłatą kredytu/ pierwszej transzy kredytu.

WIBOR 3M – w prosty sposób WIBOR można zdefiniować jako średnią stopę procentową, po jakiej bank X jest skłonny pożyczyć bankowi Y pieniądze na okres np 3 m-cy. Od wysokości tej stawki zależeć będzie wysokość Twojego oprocentowania. W okresach gdy WIBOR będzie spadał, Twoja rata kredytu będzie niższa. Gdy WIBOR będzie szedł w górę, to niestety przełoży się to na wzrost raty Twojego kredytu. Jak wygląda wykres WIBOR 3M możesz zobaczyć tutaj. Jeśli chciałbyś dokładnie i szczegółowo zgłębić temat to zapraszam do zapoznania się z Ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

Ciekawe informacje znajdziesz również na stronie UOKiK.

Call Now Button